/*onload menu*/ add_theme_support( 'menus' ); if ( function_exists( 'register_nav_menus' ) ) { register_nav_menus( array( 'main-menu' => 'Hlavní menu', 'main-menu2' => 'Sekundární menu', 'lang' => 'Language switcher', ) ); } function add_menuclass($ulclass) { return preg_replace('/ _x( 'Reference negineering', 'engineering' ), 'singular_name' => _x( 'Reference negineering', 'engineering' ), 'add_new' => _x( 'Nový příspěvek', 'engineering' ), 'add_new_item' => _x( 'Přidat nový příspěvek', 'engineering' ), 'edit_item' => _x( 'Upravit příspěvek', 'engineering' ), 'new_item' => _x( 'Nový příspěvek', 'engineering' ), 'view_item' => _x( 'Ukázat příspěvek', 'engineering' ), 'search_items' => _x( 'Hledat příspěvky', 'engineering' ), 'not_found' => _x( 'Žádný příspěvek nebyl nalezen', 'engineering' ), 'not_found_in_trash' => _x( 'V koši nebyl nalezen žádný příspěvek', 'engineering' ), 'parent_item_colon' => _x( 'Parent Blog:', 'engineering' ), 'menu_name' => _x( 'Reference negineering', 'engineering' ), ); $args = array( 'labels' => $labels, 'hierarchical' => true, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'page-attributes','thumbnail' ), 'taxonomies' => array( ), 'public' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'show_in_nav_menus' => true, 'publicly_queryable' => true, 'exclude_from_search' => false, 'has_archive' => true, 'query_var' => true, 'can_export' => true, //'rewrite' => array('slug' => 'projects','with_front' => false), 'capability_type' => 'post' ); register_post_type( 'engineering', $args ); } function revcon_change_post_label() { global $menu; global $submenu; $menu[5][0] = 'Reference lighting'; $submenu['edit.php'][5][0] = 'Reference lighting'; $submenu['edit.php'][10][0] = 'Přidat referenci'; echo ''; } function revcon_change_post_object() { global $wp_post_types; $labels = &$wp_post_types['post']->labels; $labels->name = 'Reference lighting'; $labels->singular_name = 'Reference lighting'; $labels->add_new = 'Přidat článek'; $labels->add_new_item = 'Přidat článek'; $labels->edit_item = 'Upravit článek'; $labels->new_item = 'Reference lighting'; $labels->view_item = 'Zobrazit článek'; $labels->search_items = 'Hledat článek'; $labels->not_found = 'Nebylo nic nalezeno.'; $labels->not_found_in_trash = 'V koši nebylo nic nalezeno.'; $labels->all_items = 'Všechny položky bazaru'; $labels->menu_name = 'Reference lighting'; $labels->name_admin_bar = 'Reference lighting'; } add_action( 'admin_menu', 'revcon_change_post_label' ); add_action( 'init', 'revcon_change_post_object' ); /* Template Name: Úvod */ ?> LUSTACO WEB - Úvod

LUSTACO Group

LUSTACO Group je společnost založená v roce 2010 zaměřená na produktový design. Disponujeme vlastní konstrukcí a technologiemi, realizujeme vlastní výrobky a produkty. Specializujeme se na reprezentativní a individuální designové řešení. Inovativní customizační a unikátní produkty a projekty realizujeme od prvotních vizualizačních návrhů, konstrukčního a technologického řešení, včetně výpočtů a analýz, až po zajištění výroby produktů a realizace projektů.

2015_11_12_Lustaco_office